Плажа автомобилска рампа

  • Beach car ramp

    Рампа за плажа за автомобили

    Технологијата за двојно спојување му овозможува на корисникот прво да се преклопи, а потоа да ја ротира рампата со големина доволна да се спакува во тесен простор.
    Двојна врска за пакување: Технологијата на двојно спојување му овозможува на корисникот прво да се преклопи, а потоа да ја ротира рампата со големина доволна за да се спакува во тесен простор, како што е под АТВ или зад седиштето на камион. Овие рампи го решаваат проблемот со складирање и се погодни за простори што не можат да се постигнат со обични рампи.